A+ R A-

Αγώνες

2ος Αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017 ΑΜΛΕΧ

PDF

2nd mx_2017

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο AΜΛΕΧ Χαλκίδας Α.Σ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Μαρτίου 2017, στην πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

 •   τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

 •   τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

 •   την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017

 •   τον παρόντα ειδικό κανονισμό

 •   τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Πρόεδρος: Κύριλλος Θανάσης
  Μέλη: Μανωλάκης Γιάννης, Αφράτη Ράνια, Τρίκας Γιώργος

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

  Πρόεδρος Αγωνοδικών: Καραμάντουλας Χάρης 

  Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA
  Πληροφορίες: amotoe.gr, amlex.gr
  Τηλ.: 6936111991 Μανωλάκης Γιάννης (μόνο για έκτατη ανάγκη)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 3/3/2017
  Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 09/3/2017 23:59
  Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 11/3/2017 από 08:00 έως 11:00
  Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 11/3/2017 από 08:00 έως 11:00
  Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 11/3/2017 10:30 στον χώρο της πίστας Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11/3/2017 11:00 & Κυριακή 24/4/2017 08:50 Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 11/3/2017 12:40
  Έναρξη αγώνων Κυριακής 12/3/2017 11:00
  Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 12/3/2017 ώρα 15:30
  Απονομή επάθλων: Κυριακή 12/3/2017 ώρα 16:00

  Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 • Αγωνοδίκης: Μανωλάκη Στέλλα, Ρίγκος Χριστόφορος 

 • Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος

 • Τεχνικός Έφορος: Κατέβας Αντώνης, Παππάς Χρήστος 

 • Γραμματεία: Κύριλλος Παναγιώτης, Κατώλη Φωτεινή

 •  Έκδοση Αποτελεσμάτων: Sportstiming.gr

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2017.
- Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:
α) στα 75 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN και θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση (40 ευρώ) ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της

ΑΜΟΤΟΕ και η δεύτερη δόση (35 ευρώ) κατά την προσέλευση του αθλητή στον έλεγχο εξακρίβωσης και
β) στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85 και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι συμμετοχές (εμπρόθεσμες) λήγουν την Πέμπτη 09/3/2017, ενώ οι εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 10/3/2017. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμμετοχής στον αγώνα. Επίσης, σε περίπτωση που αθλητής δεν είναι δηλωμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ, δεν έχει δυνατότητα συμμετοχής στον αγώνα. (Απόφαση ΔΣ ΑΜΟΤΟΕ 24/1/17)

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον

Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μέχρι Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.
- Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:
ΜΧ1 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί
ΜΧ2 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.
ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 13-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην ΜΧ2.
MX 65 μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.
MX 85 μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.
ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές γεννημένοι από το 1981 και πριν – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας η οποία έχει μήκος 1600 μ, ελάχιστο πλάτος 8 μ, είναι αριστερόστροφη, χωμάτινη εμπλουτισμένη με άμμο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.
- Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να

αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

 •   κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

 •   για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
  Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  Μετά την διάβαση από την υψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς “Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων”. Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.
  Συντεταγμένες GPS: Latitude: 38.48529, Longtude: 23.67226

  Διαδρομή από Αθήνα προς Πίστα: https://goo.gl/maps/IT8bf

  ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:

 •  

  BEST WESTERN LUCY HOTEL 4* | 22210-23831-5 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.lucy-hotel.gr 

   

 • PALIRIA HOTEL 3* | 22210-28001 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.paliria-hotel.gr
  JOHNS HOTEL 3* | 22210-25486 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.johnshotel.com.gr KENTRIKON HOTEL 2* | 22210-22375 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.hotel-kentrikon.com HARA HOTEL 2* | 22210-76305-6 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.harahotel.gr MORFEAS HOTEL 1* | 22210-24703 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.hotelmorfeas.gr ALMIRA MARE HOTEL 4* | 22210-97100 | Αγιος Μηνας-Δροσια | http://www.almiramare.gr Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια | www.avantis-hotel.gr
  HOTEL LEYKANTI 22210-51875 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotel-lefkadi.gr/
  Hotel Philoxenia 22210-53615 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotelphiloxenia.eu/
  ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια | 22210-74724 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.kimata.com.gr

 

Καλό αγώνα και καλή διασκέδαση σε αθλητές, υποστηρικτές και θεατές. Σας περιμένουμε!!!

 

 

orario kir

orario sav

3ος Αγώνας Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ 2016 – Α.Μ.Ο.Ε.

PDF

mx 2os_amoe

 

 

3ος Αγώνας Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ 2016 – Α.Μ.Ο.Ε.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Α.Μ.Ο.Ε. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ») σε συνεργασία με το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας  διοργανώνει τον 3o  αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016  μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 2-3 Απριλίου 2016, στην πίστα ΔΕΗ Α.Ε Λ.Κ.Δ.Μ. στην τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΩΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Μέλη: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αγωνοδίκες: ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ,  ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυτάρχης: ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνικός Έφορος: ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γραμματεία:  ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΦΗ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: ΔΕΗ ΛΚΔΜ- ΕΔΟΠ

Πληροφορίες: amotoe.gr 

email :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 6907349557 (μόνο για έκτατη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 02 Απριλίου  από 08:00 έως 10:30

Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 02 Απριλίου  από 08:00 έως 10:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 02 Απριλίου  ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 02 Απριλίου  ώρα 11:00 & Κυριακή  03 Απριλίου  ώρα 09:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 02 Απριλίου  ώρα 13:00

Έναρξη αγώνων Κυριακής 03 Απριλίου   ώρα  11:00 π.μ.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή  03 Απριλίου   ώρα 15:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 03 Απριλίου   ώρα 16:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016

- Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:

α) στα 75 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση (40 ευρώ) ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της

ΑΜΟΤΟΕ και η δεύτερη δόση κατά την προσέλευση του αθλητή στον έλεγχο εξακρίβωσης και

β) στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85 και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1     μοτοσικλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2     μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ   Μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών  – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

MX 65           Μοτοσικλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85            Μοτοσικλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ            Μοτοσικλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμο

QUAD           Μοτοσικλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΔΕΗ ΛΚΔΜ στον Άγιο Χριστόφορο του Δήμου Εορδαίας  η οποία έχει μήκος 1710μ, ελάχιστο πλάτος  6-8μ, είναι αριστερόστροφη με αμμώδης διαδρομή πλην τα άλματα.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στην Ανατολική έξοδο της Πτολεμαΐδας στρίβουμε δεξιά προς το χωριό Άγιο Χριστόφορο . Πριν από την είσοδο στο χωριό κάνουμε δεξιά και ακολουθούμε τις πινακίδες για την Πίστα την οποία και βλέπουμε . (Περιγράψτε τον τρόπο πρόσβασης στην πίστα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Συντεταγμένες GPS    (40 ο 30΄ 54.65 ΄΄  Β,21 ο 44΄57.74΄΄Α

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Hotel Pantelidis τηλ 24630 53300

Hotel kostis τηλ 24630 26661

Hotel Tselikas τηλ 24610 35997 (ΚΟΖΑΝΗ)

Hotel Ιωάννου Resort: 24630 53793, 6932320104

 

Σας περιμένουμε όλους για έναν καλό αγώνα!!!

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία
8:00 - 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15' ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15' ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15' ΜΧ 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15' ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15' QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 15' OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 20' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:35 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:45 20' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:00 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:10 15' ΜΧ 65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:20 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:30 15' ΜΧ 85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:40 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:50 15' QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:05 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:20 15' + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α' ΣΚΕΛΟΣ
15:40 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:50 20' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
16:15 20' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:30 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:45 12'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Α' ΣΚΕΛΟΣ
17:00 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:15 15' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Α' ΣΚΕΛΟΣ
17:35 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:50 15' + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Α' ΣΚΕΛΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 15' QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 15' MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 15' MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15' MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 MX 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 15' ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:40 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:55 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:10 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α' ΣΚΕΛΟΣ
11:40 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:55 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α' ΣΚΕΛΟΣ
12:25 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:40 12'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Β' ΣΚΕΛΟΣ
12:45 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:00 15'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Β' ΣΚΕΛΟΣ
13:20 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:35 15' + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β' ΣΚΕΛΟΣ
13:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:05 15' + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Β' ΣΚΕΛΟΣ
14:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:00 25'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β' ΣΚΕΛΟΣ
15:30 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:45 25' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β' ΣΚΕΛΟΣ
17:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Ειδικός Κανονισμός 1ου Αγώνα Πανσερραικού Επάθλου 2015

PDF

 

panseraiko 1ow_2015

amotoe logo

lams

 

 

Ειδικός   Κανονισμός

 

1. Έναρξη εγγραφών

 

Δευτέρα             09/02

2. Λήξη εγγραφών.

 

Παρασκευή        13/02

3. Έλεγχος εξακρίβωσης

 

Κυριακή             15/02 ώρα 09:00 – 09:30

4. Τεχνικός έλεγχος

 

Κυριακή             15/02 ώρα 09:30 – 10:30

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης

Κυριακή             15/02 ώρα 10:40

6. Ενημέρωση αγωνιζομένων

 

Κυριακή             15/02 ώρα 10:45

7. Έναρξη αγώνα.

 

Κυριακή             15/02 ώρα 11:00

8. Τελικός τεχνικός έλεγχος.

 

Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

9. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.

 

30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία

10. Απονομή επάθλων

 

Μετά τη λήξη του αγώνα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :  ΛΑΜΣ

Η γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο του αγώνα.

Επικοινωνία            

Τηλ./ΦΑΧ.             2321039044

Κιν.                       6936093954 Λιούγκας Αρης   

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                                                         Βουζούκας Νικόλαος                           

ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Παρατηρητής ΑΜΟΤΟΕ                                                    Κορέλης Στέλιος

Αγωνοδίκης                                                                       Βουδούρης Γεώργιος      

Αλυτάρχης:                                                                                    Βουζούκας Νικόλαος

Γραμματεία - Αποτελέσματα:                                             Λ.Α.Μ.Σ

Τεχνικοί  Έφοροι:                                                               Χατζηπαυλίδης Θεολόγης                                                

Ιατρός αγώνων:                                                                  Θα ανακοινωθεί

     Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

 

Επίσημος  πίνακας  ανακοινώσεων

Στην Γραμματεία.

 

(1)

Άρθρο  1           Αναγγελία  διοργάνωσης

            Η Λ.Α.Μ.Σ., με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανσερραϊκού Επάθλου 2015, στο  χωριό Αγιο Πνεύμα  στο 9ο χιλ Σερρών-Δράμας  σύμφωνα με:

 1. 1.Το Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει
 2. 2.Την Προκήρυξη του Πανσερραϊκού Επάθλου 2015
 3. 3.Τον Τεχνικό Κανονισμό των αγώνων Scramble.2015
 4. 4.Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των Πληροφοριακών Δελτίων που τυχόν θα εκδοθούν.

 

Άρθρο  2           Διαδρομή – Ειδικές Δοκιμασίες.             

Η διαδρομή θα έχει μήκος 60χιλ. (κλειστή εξ΄ολοκλήρου οριοθετημένη με κορδέλα) και θα γίνει σε τρείς κύκλους των 20 χιλ. για τις κατηγορίες 1,2,3,JUNIOR η κατηγορία Moto Hobby θα κάνει 2 κύκλους με συνολικό μήκος διαδρομής 40χιλ.

Η ειδική δοκιμασία θα είναι μία σε κάθε κύκλο του αγώνα με μήκος 2,5 χιλ.

Σε τυχών εγκατάλειψη του αθλητή για οποιοδήποτε λόγο θα μένει στο σημείο της εγκατάλειψης και θα αναμένει το όχημα περισυλλογής της οργάνωσης

 

Άρθρο  3           Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Στον αγώνα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Αθλητικού Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ, ισχύοντος για το 2015, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 35€, πρόσθετο παράβολο εκπρόθεσμης συμμετοχής: 20€.

Οι αθλητές/τριες είναι ασφαλισμένοι υπέρ τρίτων (αστική ευθύνη) και για προσωπικό ατύχημα σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Με την δήλωση συμμετοχής ο/η συμμετέχων δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τον Ειδικό Κανονισμό. Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα, τα σχετικά παράβολα επιστρέφονται.

 

Άρθρο  4           Κατηγορίες

           Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

            α.  1                  Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 200cc και τετράχρονες έως 280cc.

β.  2                  Αθλητές  με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 201cc έως 250cc και τετράχρονες από 281cc έως 450cc.

γ.  3                  Αθλητές  με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω

δ.  Junior           Αθλητές  με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού και τύπου γεννηθέντες από το 1989 έως και το 2001

ε.  Moto Hobby   Αθλητές  με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού ανεξαρτήτου ηλικίας

 

Άρθρο  5           Αριθμοί συμμετοχής         

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

              α.      1                      Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

               β.      2                      Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

               γ.      3                      Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

               δ.      Junior               Πράσινο φόντο Ασπροι αριθμοί

               ε.       Moto Hobby       Άσπρο φόντο Μαύροι αριθμοί

                       

Άρθρο  6           Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος  – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

             Ο Γραμματειακός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου από 08:00 - 09:30 και στον χώρο του αγώνα.

 Ο Τεχνικός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου από 09:30 - 10:30 και στον χώρο του αγώνα

Στον τεχνικό έλεγχο ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

  α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

  β. Την μοτοσυκλέτα για τεχνικό έλεγχο (δεκτές μοτοσυκλέτες motocrossendurο trail).

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης γραμματειακό ή τεχνικό πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση της γραμματείας ή των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον γραμματειακό ή τεχνικό έλεγχο, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του καθόλη την διάρκεια του αγώνα.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

          

Άρθρο  7           Ενημέρωση αθλητών

            Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και ώρα 10:35

 
Άρθρο  8           Εκκίνηση.
            Η εκκίνηση του αγώνα η 11:00. 

(2)

 

Άρθρο  9           Διαδρομή

Κατά την εκκίνηση του αγώνα οι αθλητές θα εισέρχονται στην ειδική δοκιμασία μήκους 2,5 χιλ. που θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα και σήμανση, θα συνεχίζουν για τα επόμενα 17,5 χιλ. κλειστού τύπου, που θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα και σήμανση, θα περνούν από ΣΕΔ και θα πηγαίνουν στο χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού σύμφωνα με το αρθρο 11 του Ε.Κ. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο – τρίτο γύρο και θα κλείσει πάλι με την ειδική δοκιμασία.

Σε τυχών εγκατάλειψη του αθλητή για οποιοδήποτε λόγο θα μένει στο σημείο της εγκατάλειψης και θα αναμένει το όχημα περισυλλογής της οργάνωσης

 

Άρθρο  10          Τερματισμός
            Ο  τερματισμός θα γίνει στον χώρο του αγώνα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων 30΄. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες  στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

 

Άρθρο  11          Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω μεταξύ των σημαιών που θα υποδειχθεί από οργάνωση:

Οι μοτοσυκλέτες που θα εισέρχονται στο χώρο επισκευών θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.
Στο χώρο αυτό όταν οι μοτοσυκλέτες σταθμεύουν για εργασίες ή ανεφοδιασμό θα πρέπει να έχουν σβηστές τις μοτοσυκλέτες.
Ο αθλητής έχει δικαίωμα να δεχθεί εξωτερική βοήθεια από τον μηχανικό που έχει δηλώσει στον Γραμματειακό έλεγχο. Μπορεί ο μηχανικός και μόνο αυτός να βοηθήσει τους αναβάτες του εκτός από την αλλαγή ελαστικού που θα πρέπει να επιδιορθωθεί από τον ίδιο τον αναβάτη.

             

Άρθρο  12  -  Ενστάσεις-Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 1. 1.Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30' λεπτά μετά το πέρας  του ελέγχου εξακρίβωσης.
 2. 2.Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30' λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
 3. 3.Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

 

Άρθρο  13          Αποτελέσματα

            Τα  προσωρινά  αποτελέσματα  θα  ανακοινώνονται   στο  τέλος  του  αγώνα  και θα οριστικοποιούνται 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

 
Άρθρο  14          Απονομές

            Η απονομή θα γίνει στο χώρο του αγώνα αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα

            Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:     

            Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο

 

Αγώνας Προετοιμασίας ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ DRAGSTER Α.Σ.Η.

PDF

AFISA VOLOS

 

 

 

Αγώνας Προετοιμασίας

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ DRAGSTER

Α.Σ.Η.

Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου 13-14 Δεκεμβρίου 2014

Ειδικός   Κανονισμός

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

                                                                                                                                          

1. Έναρξη εγγραφών.

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 1000

2. Λήξη εγγραφών.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ώρα 22.00.

3. Άνοιγμα Πίστας.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου από ώρα 08.00

4. Διοικητικός Έλεγχος (Διανομή αριθμών συμμετοχής κ.λ.π.).

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

από ώρα 08.30 – 11.00

5. Έλεγχος εξακρίβωσης.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου από ώρα 08.30 – 11.00

6. Υποχρεωτική Ενημέρωση (BRIEFING ) αθλητών.                                  

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ώρα 11.00 – 11.15            

6. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης – Ενημερώσεις αθλητών

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ώρα 11.15 στη Γραμματεία του αγώνα.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ.

 

  

 

 

 

 

Οι παραπλεύρως ώρες είναι ενδεικτικές.

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ζεύγη.

 

 

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

11.00 – 17.00   Προκριματικά MOTO                                                                                                                                           

 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

08.30 – 08.45   Προετοιμασία Πίστας.

10.00 – 11.00   Προκριματικά ΜΟΤΟ

11.45 – 12.30   Προημιτελικά ΜΟΤΟ

13.15 – 14.00   Ημιτελικοί MOTO

15.00 – 15.30   Τελικοί MOTO

7. Τελικός τεχνικός έλεγχος.

 

Μετά τη λήξη του αγώνα κάθε κατηγορίας.

 

8. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.

 

20 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.

 

9. Απονομή επάθλων.

 

Μετά τη λήξη του αγώνα, στην πίστα.

 

 

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του Αγώνα, για δελτία πληροφοριών, θα λειτουργεί από Δευτερα 01 Δεκεμβρίου 2014 έως Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 . Ιδομενέως 38 Ηράκλειο-Κρήτης τηλ 2810 301289, Mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

ΑΡΘΡΟ 1.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ.

O Α.Σ.Η. διοργανώνει, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, Αγώνα προετοιμασίας μοτοσυκλετών DRAGSTER, , την 13-14 Νοεμβρίου 2014 σύμφωνα με:

   α. Τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως αυτός ισχύει

   β. Τον Γενικό Κανονισμό αγώνων Dragster, της ΑΜΟΤΟΕ

   γ. Του Κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ όπως ισχύουν

   δ. Τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Πρόεδρος:   ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

   Μέλη:          ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ

                       

 

3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ                    

Πρόεδρος αγωνοδικών: ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

   Αγωνοδίκης: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

   Παρατηρητής ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   Αλυτάρχης: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

   Γραμματέας του Αγώνα: ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ

   Έφορος Χρονομέτρησης: PRO ACTION

   Επικεφαλής Γιατρός: Με μέριμνα ΑΜΟΤΟΕ

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο Αγώνας δεν περιλαμβάνεται στο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας DRAGSTER, της AMOTOE.

 
ΑΡΘΡΟ 3.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΘΕΣΗ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. Περιγραφή.

Διαγωνισμός επιτάχυνσης μεταξύ δύο μοτοσυκλετών από στάση και για συγκεκριμένη διαδρομή.                    

2. Πίστα.

Θέση: Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ">asihellas@gmail.com

Μήκος Διαδρομής: 1600μ.

Πλάτος Διαδρομής: 30 μ.

Τοποθεσία: Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου

3. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα έχει μία σειρά κάθετων φώτων δίνοντας οπτικά την αντίστροφη μέτρηση σε κάθε αθλητή και είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Καταγράφονται ο χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος στα 18 μέτρα, στα 402,34 μέτρα και η ταχύτητα εξόδου καθώς το μοτοσυκλέτα περνάει από τις δέσμες των φωτοκύτταρων.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ

Το άναμμα του κόκκινου φωτός οδηγεί στην ακύρωση του αθλητή.

 

ΑΡΘΡΟ 4           ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

 

MINI PRO

                                                                 

PRO Z

 

STREET 1

 

STREET 2

 

TRUE STREET MOTO

 

PRO STREET 1

 

PRO STREET 2

                                                                           

SUPER STREET

 

SUPER PRO

 

APΘPO 5           ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρο Αγωνιστικό Δελτίο, σύμφωνα με την ΑΜΟΤΟΕ.

 2.   Κάθε μοτοσυκλέτα επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος στον αγώνα μέχρι δύο φορές, αλλά κάθε φορά σε διαφορετική κατηγορία, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις της. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει στην ίδια κατηγορία μόνο μία φορά.

ΑΡΘΡΟ 6           ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. 1.Το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής πρέπει να δηλώσει τον αθλητή στην ΑΜΟΤΟΕ, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, (μέσω του site της ΑΜΟΤΟΕ). http://www.e-amotoe.gr/

  Για να συμμετάσχει ένας αθλητής στην κατηγορία SUPER PRO, θα πρέπει πρώτα να συμμετάσχει σε τρεις αγώνες στις κατηγορίες STREET, SUPER STREET ή PRO STREET.

 2.   H υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον Γενικό κανονισμό του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 7           ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.   Tα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται στα 100 EURO για την 1η συμμετοχή και στα 80€ για την 2η συμμετοχή.

 2.   H δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν ο αθλητής δεν βρεθεί στις συμμετοχές του site, της ΑΜΟΤΟΕ. Υπεύθυνο για την δήλωση συμμετοχής είναι το Σωματείο που ανήκει ο Αθλητής.

 3.   Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του αθλητή που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησής τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8           ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  Oι αγωνοδίκες, έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του Ειδικού κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν.

ΑΡΘΡΟ 9           ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. 1.O Αλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των διατάξεών του κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.
 2. 2.Παρόλα αυτά, για κάθε σημαντική απόφαση που χρειάσθηκε να πάρει σε σχέση με την ερμηνεία του γενικού ή του ειδικού κανονισμού του αγώνα πρέπει να ενημερώνει τους Αγωνοδίκες.

ΑΡΘΡΟ 10         ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Η σειρά εκκίνησης των μοτοσυκλετών θα ορίζεται από τον οργανωτή.

 2.   Οι αριθμοί συμμετοχής ορίζονται σε τετραψήφια νούμερα. Τα πρώτα 2 ψηφία του τετραψήφιου αριθμού θα καθορίζουν την κατηγορία της συμμετοχής και θα είναι περίπου το μισό μέγεθος από τα επόμενα 2 που θα καθορίζουν τον αριθμό της συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 11         ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1.   Επιτρέπεται στους αθλητές να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα οχήματά τους οποιαδήποτε διαφήμιση με τους παρακάτω όρους:

α.   Να μην αντιβαίνει το περιεχόμενο τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999 όπως αυτός ισχύει.

β.   Να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα.

γ.   Να μην καλύπτουν με τις επιγραφές διαφημιστικού περιεχομένου τις θέσεις που προορίζονται για την πινακίδα και τον αριθμό συμμετοχής.

δ.   Να μην εμποδίζουν την ορατότητα.

ε.    Να μην είναι πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα.

στ. O Oργανωτής έχει το δικαίωμα διαφήμισης του υποστηρικτή στους αριθμούς συμμετοχής.

 2.   Δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση σε μοτοσυκλέτα που δεν θα είναι σύμφωνη με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 12         ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

1.   Μετά τη διοικητική - γραμματειακή τακτοποίηση των συμμετεχόντων, οι μοτοσυκλέτες θα ελεγχθούν από τους τεχνικούς εφόρους του αγώνα και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον χώρο επισκευών

   2.Στις μοτοσυκλέτες θα χορηγείται από τον Οργανωτή ειδικό σήμα αναγνώρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

1. Κάθε μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Τεχνικό Κανονισμό. Όταν κάποιος αθλητής διαπιστώνει παρατυπία, ενημερώνει τον Τεχνικό Έφορο και προβαίνει σε ένσταση.

2. Όλοι οι αθλητές πρέπει να φοράνε φόρμα και κράνος, εγκεκριμένα.

3. Απαγορεύεται στις μοτοσυκλέτες να κινηθούν αντίθετα προς την φορά του αγώνα και το σπρώξιμο από οποιονδήποτε μετά την εκκίνηση.

4.Στα προκριματικά οι αθλητές υποχρεωτικά θα περνούν κατά ζεύγη. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής διαδρόμου από τον αθλητή. Αυτό θα καθορίζεται από την Οργάνωση. Θα ξεκινήσουν οι μονοί αριθμοί και μετά εναλλάξ.

5.Οι αθλητές θα εισέρχονται στον χώρο του BURN OUT με τον αρχιμηχανικό τους και μόνο στις SUPER PRO και PRO STREET 2 με τους βοηθούς μηχανικούς. Θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους και την αγωνιστική τους άδεια (license), την οποία θα επιδεικνύουν εάν τους ζητηθεί.

6.Η προσέλευση στον χώρο του BURN OUT θα γίνεται κατά κατηγορία και με την σειρά που ανακοινώνεται στα μεγάφωνα.                                                                          

7.Η παρουσία των αθλητών είναι υποχρεωτική στο Briefing. Στο τέλος η υπογραφή θα μπαίνει μόνο από τον ίδιο τον αθλητή.

8.Η τήρηση της σειράς του προγράμματος είναι υποχρεωτική σε όλους.

9.Οι αθλητές υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας.

10.Απαγορεύεται η είσοδος στην πίστα και στον χώρο του BURN OUT σε οποιονδήποτε εκτός των αρμοδίων (αθλητών – οργανωτών), καθώς και μηχανικών με παντόφλες.

11.H παρουσία του Αρχιμηχανικού με πυροσβεστήρα, είναι υποχρεωτική στην εκκίνηση.

12.Απαγορεύεται ο δανεισμός της κάρτας συμμετοχής σε οποιονδήποτε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση της κάρτας συμμετοχής από άλλο άτομο, θα επιβληθούν κυρώσεις στον αθλητή.

13.Για οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης αθλητού, θα πρέπει να ενημερώνεται η Οργανωτική Επιτροπή έγκαιρα.

14.Κατά τον τεχνικό έλεγχο, η παρουσία αθλητού και αρχιμηχανικού είναι υποχρεωτική. Τα πιστοποιητικά για τα διάφορα εξαρτήματα που θα ζητηθούν θα πρέπει να είναι έτοιμα για να επιδειχθούν .

15.Oι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg, τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των Pits.      

16.Στο χώρο των Pits, απαγορεύεται η δοκιμή με αγωνιστική μοτοσυκλέτα.

17.Οι κορίνες στην γραμμή που χωρίζει τους δύο διαδρόμους, είναι προέκταση της γραμμής προς τα πάνω. Οποιοδήποτε ρίξιμο κορίνας είτε με το πόδι είτε με οποιοδήποτε μέρος του οχήματος, συνεπάγεται αποκλεισμό από το πέρασμα.

18. Απαγορεύεται αυστηρά με ποινή αποκλεισμού το ξάπλωμα (ψαράκι) επάνω στην μοτοσυκλέτα.

 

ΑΡΘΡΟ 14         ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι σειρές εκκίνησης στα δοκιμαστικά καθορίζονται από τον οργανωτή ανάμεσα στα συμμετέχοντα οχήματα της ίδιας κατηγορίας.

 BURN OUT (Ζέσταμα ελαστικών)

Όλα τα Burn out πριν τον αγώνα περιορίζονται σε οριοθετημένους χώρους, χρησιμοποιώντας μόνο νερό

 ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άπαξ η μοτοσυκλέτα βρεθεί στην περιοχή στησίματος πριν τη γραμμή εκκίνησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ρυθμίσεις του οχήματος. Αν ένας αθλητής δεν παρουσιασθεί στο burn out, μέσα σε δύο λεπτά από τη στιγμή που τον κάλεσε ο Αλυτάρχης, αποκλείεται από το σκέλος. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου ο άλλος αθλητής πραγματοποιεί τη δοκιμασία μόνος του.

 ΣΤΗΣΙΜΟ

Μόλις η μοτοσυκλέτα φτάσει στην γραμμή στησίματος, θα πρέπει να είναι έτοιμη να τρέξει. Για να είναι έγκυρο το πέρασμα, η μοτοσυκλέτα θα πρέπει να στηθεί και να ξεκινήσει μόνη της.

 Ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δίδεται στους αθλητές για να στηθούν. Το χρονικό όριο αυτό είναι στην απόλυτη κρίση του Αφέτη του αγώνα (ο μέγιστος χρόνος καθορίζεται στο 1 λεπτό). Όταν και οι δύο αθλητές βρίσκονται στο pre stage, και ο ένας κλειδώσει στο stage, τότε ο άλλος, έχει δικαίωμα να καθυστερήσει να κλειδώσει μέχρι 10 δευτερόλεπτα.

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η εκκίνηση θα δίδεται με τη χρήση του Christmas Tree.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟMΕΤΡΗΣΗΣ

Απαιτείται πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης, το οποίο θα μπορεί να υπολογίζει ξεχωριστά το χρόνο διαδρομής και τη ταχύτητα εξόδου για κάθε λωρίδα.

 ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Για να είναι μια προσπάθεια πρόκρισης έγκυρη, όλα τα οχήματα θα πρέπει να στηθούν και να εκκινήσουν μόνα τους

 ΣΧΑΡΕΣ

Το ζευγάρωμα της κάθε κατηγορίας βασίζεται στους καταρτισμένους από τη FIΜ – UEM, πίνακες σχαρών. Οι προκριματικοί χρόνοι ορίζουν τις θέσεις στην σχάρα.

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΩΡΙΔΑΣ

Σε όλες τις κατηγορίες η επιλογή λωρίδας ορίζεται από τους χρόνους επίδοσης

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗ

Ότι αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARC FERME).

1. Oι αθλητές αμέσως μετά τον τερματισμό τους στο τελικό σκέλος πρέπει εφόσον ζητηθεί να κατευθύνουν τα οχήματά τους στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

2. Σε περίπτωση 2ης συμμετοχής με ίδια μοτοσυκλέτα, αυτό θα επιστρέψει στην αφετηρία με μέριμνα της οργάνωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

Στον τερματισμό μπορεί να γίνεται ένας πλήρης και λεπτομερής έλεγχος

 

ΑΡΘΡΟ 17         ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

  1.   Oι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη.

2.   Το χρηματικό ποσό της ένστασης, που κατατίθεται στην οργάνωση, είναι το ποσό της συμμετοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον χώρο του αγώνα, εντός τριάντα (30) λεπτών .

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει αμέσως μετά τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΠΑΘΛΑ.

Τα έπαθλα που απονέμονται υποχρεωτικά είναι: Σε όλες τις Κατηγορίες.

   -στον 1ο: κύπελλο   -στον 2ο: κύπελλο   -στον 3ο: κύπελλο

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΠΟΝΟΜΗ .

Η απονομή των επάθλων θα γίνει αμέσως μετά τον αγώνα.

Εάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εμφανισθούν (αδικαιολόγητα) στην τελετή της απονομής, θα χάσουν το δικαίωμα παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου.

 

 

Κύπελλο Circuit, 4ος αγώνας, 16 Νοεμβρίου, Ν.Ρύσιο, ΟΔΙΚΟ

PDF

Circuit ODIKO

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

 

Ο Ο.ΔΙ.ΚΟ ανακοινώνει την διοργάνωση του τέταρτου αγώνα circuit για μοτοσυκλέτες (τύπου DUCK RACE underbone (πάπιες)-SCOOTER-VESPA), του Κυπέλλου Βορείου Ελλάδος 2014 που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 16/11/2014 , κατόπιν έγκρισης της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε), σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, την προκήρυξη του Κυπέλλου Circuit Β.Ελλάδος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΏΝΑ CIRCUIT

Οργάνωση : Ο.ΔΙ.ΚΟ

Πρόεδρος Οργ. Επ. : ΣΤΡΑΒΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μέλη: ΧΑΤΖΙΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αλυτάρχης : ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αγωνοδίκες: ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ- ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ

Γραμματεία: ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τεχνικοί Έφοροι: ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Έφορος Κριτών: ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Έφορος pit lane: ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Παρατηρητής : ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Έφορος Αποτελεσμάτων : Πίστα κάρτ Ν. Ρυσίου

Ιατρός Αγώνα: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ : Ο αγώνας θα διεξαχθεί 16/11/2014 στην πίστα καρτ του Ν. Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας. Η φορά της πίστας θα είναι δεξιόστροφη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΑΣ

Μήκος 1261m                        7 στροφές 90 μοιρών

Πλάτος 8-10m                        1 στροφή 180 μοιρών

3 ευθείες 120m                     7 στροφές ενδιάμεσες (90-180 μοίρες)

1 ευθεία 170m                     Τάπητας F1

Ο αγώνας κάθε κατηγορίας θα ολοκληρωθεί σε 16 γύρους.

Η σειρά εκκίνησης θα γίνει βάση των χρονομετρημένων δοκιμών και η εκκίνηση θα γίνεται με το σβήσιμο των κόκκινων φαναριών της πίστας με τα μοτέρ σε λειτουργία.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ –ΤΕΧ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ--ΦΟΝΤΑ

DUCK RACE UNDERBONE (ΠΑΠΙΕΣ) 2Τ-4Τ

1.DUCK NORMAL(χωρίς βελτιώσεις) (2Τ έως 80cc.-4T έως 125cc.) (φόντο άσπρο)

2.DUCK OPEN(με ελεύθερες βελτιώσεις) (4T έως 150cc.) (φόντο πράσινο)

3.DUCK OPEN (2Τ τύπου Z, χωρίς βελτιώσεις με συμπλέκτη στο χέρι) (φόντο κίτρινο)

SCOOTER RACE 2T-4T (ΣΚΟΥΤΕΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ)

4.SCOOTER(χωρίς βελτιώσεις)  (2T έως 90cc.-4T έως 150cc.) (φόντο άσπρο)

5.SCOOTER OPEN(με ελεύθερες βελτιώσεις)  ( 2Τ από 100cc έως 200cc.- 4Τ από 160cc έως 300cc.)

(φόντο πράσινο)

VESPA RACE 2T ΒΕΣΠΕΣ-ΛΑΜΠΡΕΤΕΣ-Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

6.VESPES ( small frame/μικρό σκελετό)) 2Τ έως 135cc. (φόντο γαλάζιο) ( vespa 50s, P.K, Cosetta fl).

7.VESPES OPEN( big frame/μεγάλο σκελετό)2Τ από 80cc έως 230cc,LML 4T 125cc-300cc (φόντο κίτρινο)

IMR ΕΝΙΑΙΟ

8.Ενιαίο IMR SM 155 COPA(χωρίς βελτιώσεις) (φόντο άσπρο)

Οι αριθμοί συμμετοχής παραμένουν οι ίδιοι μέχρι το τέλος των αγώνων του Κυπέλλου.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DUCK NORMAL : Εξάτμιση, Φιλτροκούτι , Αμορτισέρ πίσω, Σωληνάκια φρένων, Πάστες φρένων, Τελική μετάδοση, μαρσπιέ οδηγού σήκωμα (και μετακίνηση εμπρός η πίσω) η σπαστά, προσοχή : οπωσδήποτε πρέπει να έχουν για φρένα ένα ποδόφρενο και ένα χειρόφρενο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Απαγορεύονται τα σλικ λάστιχα
 • Αφαίρεση ή καλή κάλυψη των φωτιστικών σωμάτων
 • Αφαίρεση των καθρεπτών
 • Αφαίρεση πινακίδας κυκλοφορίας
 • Αφαίρεση όρθιου και πλαινού στάντ
 • Το πλαίσιο, το κάρτερ και οι βάσεις του μοτέρ να είναι εργοστασιακά
 • Υποχρεωτική τοποθέτηση δοχείου περισυλλογής διαφυγόντων υγρών
 • Υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 100 χιλιοστά
 • Υποχρεωτικά τρείς πινακίδες για τους αριθμούς συμμετοχής (number plate) (ένα μπροστά, δυο πλαϊνά) 15Χ20
 • Υποχρεωτικά τα μασπιέ μπροστά από τον πίσω τροχό
 • Οι μανέτες να έχουν στρογγυλά άκρα διαμέτρου 10χλστ τουλάχιστον
 • Απαγορεύονται τα εκτεθειμένα άκρα τιμονιού (κλειστά γκριπ ή αντίβαρα)
 • Καύσιμα εμπορίου (αμόλυβδη βενζίνη) από δημόσιο πρατήριο
 • Φρένα δυο, ένα μπροστά και ένα πίσω, ανεξάρτητα
 • Αυτόνομη εκκίνηση του μοτέρ με μίζα ή μανιβέλα
 • Το βάθος του πέλματος των ελαστικών πρέπει να είναι το ελάχιστο 2,5 χιλιοστά
 • Διακόπτης σβησίματος του μοτέρ πάνω στο τιμόνι, εφόσον δεν υπάρχει ο κεντρικός διακόπτης
 • Αυτόματη επαναφορά χειριστηρίου γκαζιού
 • Ζάντες από 10 έως 17 ίντσες

Τα όρια των κυβικών είναι με τα ρεκτιφιέ ή με τα κιτ μετατροπής + 3% του κυβισμού

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Α-ΜΟΤ.Ο.Ε για το 2014. Τα Αθλητικά Δελτία εκδίδονται από τα σωματεία-μέλη της Α-ΜΟΤ.Ο.Ε.

Η συμμετοχή ορίζεται στα 50 ευρώ (30 ευρώ για ασφάλεια και 20 ευρώ για πίστα). Εμπρόθεσμες συμμετοχές μέχρι το Σάββατο 15-11-2014 και ώρα 10 το βράδυ

Εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20 ευρώ.

 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο σωματείο που ανήκει ο κάθε αθλητής μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας της Α.ΜΟΤΟΕ.

Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει στον χώρο της πίστας την Κυριακή το πρωί από τις 8:00 π.μ μέχρι τις 10:00 π.μ.

Το πρόγραμμα του αγώνα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των συμμετοχών.

τελικός τεχνικός έλεγχος θα γίνεται και  στο τέλος του αγώνα της κάθε κατηγορίας.

Οι αναβάτες έχουν υποχρέωση να φορούν ολόσωμη δερμάτινη στολή με τα ανάλογα προστατευτικά σε ώμους, γόνατα, αγκώνες, απαραίτητα ψηλές μπότες και δερμάτινα γάντια αγώνα. μοτοσυκλετιστών προδιαγραφών και κράνος με προδιαγραφές ECE2205,SNELL,JIS. Για όσους δεν έχουν την δυνατότητα ολόσωμης δερμάτινης στολής,ειδικά για το φετινο κύπελλο, μπορούν χρησιμοποιήσουν δερμάτινη στολή διαιρούμενη. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής πλάτης.

Εάν κατά τον τεχνικό έλεγχο μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία που δηλώθηκε, με υπόδειξη του τεχνικού εφόρου και των αγωνοδικών μεταφέρεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί, πληρώνοντας επί τόπου στην οργάνωση, ως πρόστιμο, το παράβολο των 20€.

Ο αγώνας θεωρείται ολοκληρωμένος εφόσον έχουν διανυθεί τα 2/3 της προκηρυγμένης διάρκειας του αγώνα σε γύρους και ο κάθε αθλητής θεωρείται τερματίσας εφόσον έχει πάρει σημαία τερματισμού και έχει ολοκληρώσει το 75% των γύρων του νικητή.

 

Μετά τον τερματισμό όλες οι μοτοσυκλέτες παραμένουν στο χώρο του park ferme για 15 λεπτά υποχρεωτικά.

Εάν οι συμμετοχές υπερβούν το όριο των 20 συμμετοχών, θα προκριθούν οι 20 πρώτοι αθλητές της κατάταξης των χρονομετρημένων δοκιμών. Παράβολα συμμετοχής επιστρέφονται εάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή και εάν ο αγώνας ματαιωθεί.

 

Βαθμολογούνται οι αναβάτες κανονικά εφόσον η κατηγορία τους εκκινήσει με 5 το ελάχιστο αναβάτες. Σε περίπτωση λιγότερων αναβατών στην εκκίνηση η βαθμολογία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Υπογραφή της δήλωσης σημαίνει αυτόματη αποδοχή του ειδικού κανονισμού και των παραρτημάτων αυτού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(5 και άνω)

 1ος 25β.         6ος 10β.       11ος 5β.

2ος 20β.       7ος 9β.       12ος 4β.

3ος 16β.       8ος 8β.       13ος 3β.

4ος 13β.       9ος 7β.       14ος 2β.

5ος 11β.       10ος 6β.    15ος 1β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(4 αναβάτες) 1ος 20β, 2ος  16β, 3ος 13β, 4ος  11β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(3αναβάτες) 1ος  16β, 2ος  13β, 3ος 11β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(2 αναβάτες) 1ος  13β, 2ος 11β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(1 αναβάτης) 1ος  11β.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται δεκτές έως 15 λεπτά μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον χώρο των ανακοινώσεων στο τέλος κάθε κατηγορίας. Η ένσταση στοιχίζει οσο το κοστος της συμμετοχής, η έφεση στοιχίζει το διπλάσιο της ένστασης.

Σε περίπτωση ενστάσεως ο κινητήρας λύνεται έως τον κύλινδρο για να μετρηθεί η διάμετρος και η διαδρομή. Ο οργανωτής δεν έχει την υποχρέωση να συναρμολογήσει τον κινητήρα. Αθλητής που δεν επιθυμεί λύσιμο του μοτέρ ακυρώνεται από τον αγώνα. Σε περίπτωση που δικαιωθεί ο αναβάτης που έκανε ένσταση το παράβολο επιστρέφεται. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στην Γραμματεία της Οργάνωσης του αγώνα η οποία και θα βεβαιώσει την ώρα υποβολής της.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι απονομές θα γίνουν μετά τη λήξη του αγώνα όλων των κατηγοριών στο χώρο της πίστας. Κύπελλα θα απονεμηθούν στον 1ο , 2ο , 3ο και μετάλλια στον 4ο , 5ο , 6ο της κάθε κατηγορίας.

ΣΗΜΑΙΕΣ (διαστάσεις 75Χ60cm)

 • Σημαία της λέσχης : Εκκίνηση
 • Καρό : Τερματισμός
 • Κόκκινη : Διακοπή αγώνα
 • Πράσινη : Πεδίο ελεύθερο
 • Κίτρινη ακίνητη : Κίνδυνος σε σχετική απόσταση, οδήγηση με μειωμένη ταχύτητα, απαγορεύεται το προσπέρασμα.
 • Κίτρινη κινούμενη: Άμεσος κίνδυνος, οδήγηση με μειωμένη

                                   ταχύτητα, απαγορεύεται το προσπέρασμα.

 • Μπλε : προειδοποίηση επερχόμενου γρήγορου αναβάτη για

              ντουμπλάρισμα  ολόκληρου γύρου.

 • Κίτρινη με κόκκινες ρίγες : Λάδια στην πίστα
 • Μαύρη με ταυτόχρονη επίδειξη αριθμού συμμετοχής : Υποχρεωτική, άμεση είσοδος στα pits για περαιτέρω οδηγίες. Μη συμμόρφωση του αθλητή επί 3 γύρους επιφέρει ποινή οριστικού αποκλεισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΠΟΙΝΕΣ

 • Απαγορεύεται το σπρώξιμο της μοτοσυκλέτας από μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός κριτή του αγώνα.
 • Απαγορεύεται η κίνηση της μοτοσυκλέτας αντίθετα προς την φορά της πίστας για οποιονδήποτε λόγο.
 • Μηχανικός που εισέρχεται στην πίστα για βοήθεια του αναβάτη, τιμωρείται ο αναβάτης.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και η πάσα χρήση πυρός στην ζώνη αναμονής, στο park ferme, στον χώρο του τεχνικού ελέγχου και στα pit.
 • Αναβάτης που παρακάμπτει εσκεμμένα μέρος της διαδρομής κατά την διάρκεια του αγώνα τιμωρείται, εάν παρακάμψει κατά την διάρκεια των χρονομετρημένων διαγράφεται ο γύρος.
 • Άκυρη εκκίνηση, ποινή στον αναβάτη STOP & GO με απλή διέλευση μέσα απο την PIT LANE
 • Ανεφοδιασμός μοτοσυκλέτας με κινητήρα σε λειτουργία απαγορεύεται.
 • Στάση μοτοσυκλέτας εντός της πίστας απαγορεύεται (αυτό είναι πολύ επικίνδυνο), εκτός των περιπτώσεων βλάβης και πτώσης.
 • Εάν στην διάρκεια του αγώνα, μετά από πτώση ή και χωρίς πτώση, η οργάνωση διαπιστώσει ότι μια μοτοσυκλέτα δεν είναι ασφαλής για τον αναβάτη και τον αγώνα ο αλυτάρχης διατάσει την απομάκρυνση της μοτοσυκλέτας από τον αγώνα.
 • Αναβάτης που πήγε στα paddocks κατά την διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμαστικών ή του αγώνα θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια του στο συγκεκριμένο ¨τμήμα¨ (δοκιμές, αγώνα κ.λ.π.).
 • Αναβάτης που έχει έξοδο πρέπει να εισέλθει από το σημείο που βγήκε ή από το κοντινότερο προς αυτό δυνατό σημείο μετά από υπόδειξη κριτή και χωρίς την παρεμπόδιση των επερχόμενων αναβατών.
 • Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο χρόνος τερματισμού εντός αγώνα είναι 2 λεπτά

Σημείωση: Ισχύουν οι κανονισμοί και οι ποινές των αγώνων ταχύτητας της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η ενημέρωση των αθλητών θα γίνει την Κυριακή 16-11-2014 και ώρα 9¨00 στην πίστα.

Η οργάνωση μπορεί να τροποποιήσει μέρος του ειδικού κανονισμού με την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερόντων με κάθε πρόσφορο μέσο που έχει στην διάθεση της.

                                                                    Το

                                                        Δ.Σ. του Ο.ΔΙ.ΚΟ

 

Σελίδα 1 από 6

Χορηγοι-Υποστηρικτες

makina        megasoft  samarina      Computer Centeropap  BluCaffe-logo c